Συλλογές

41557_EXTRA_LARGE.jpg
41558_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021448 // 25/10/1942

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 13,5 x 19 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ιερισσός, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα δύο σελίδων με το οποίο ο Παπαργυρίου ενημερώνει τον Στασινόπουλο για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζει το εμπόριο ξυλείας που διεξάγουν εξαιτίας της γερμανικής κατοχής (δήμευση εμπορεύματος από τις γερμανικές αρχές, καθυστέρηση στη μεταφορά ξυλείας λόγω επίταξης των εργατών, έλλείψεις σε είδη ξυλείας και αύξηση των μισθών των τεχνιτών λόγω του πληθωρισμού). Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα της ιταλικής λογοκρισίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright