Συλλογές

33703_EXTRA_LARGE.jpg
33704_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021484 // 17/04/1943

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 21 x 14,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Αντίγραφο τηλεγραφήματος το οποίο απευθύνεται σε τηλεγραφητή του Κεντρικού Τηλεγραφείου Αθηνών, με σκοπό να του γνωστοποιήσει απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίας, σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία δεν δύναται να επιλύσει διαφορά που προέκυψε μεταξύ τού εν λόγω τηλεφωνητή (απολυμένου προσφάτως) και κλητήρα της υπηρεσίας. Η διαφορά αυτή αφορούσε τη μη καταβολή αντιτίμου για σαπούνι που πούλησε ο καταγγέλων στον κλητήρα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright