Συλλογές

45562_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023574 // 24/02/1941

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 12,5 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον Κωνσταντίνο Μαύρο για την έλλειψη βελανιδιών. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα του τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης και της λογοκρισίας (ελληνοϊταλικός πόλεμος).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright