Συλλογές

38326_EXTRA_LARGE.jpg
38327_EXTRA_LARGE.jpg
Αναστάσιος Μπάρκας, αποστολέας
Πρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Γεωργίας, Διοικητής Αγροτικής τράπεζας, Γεωργ. Στεφανόπουλος, Χρ. Πιπιλής, Αθαν. Κανελλόπουλος, Νάκης Αυγερινός, παραλήπτης // ΜΤ-022398 // 15/3/1966

Καταστροφή της ντοματοφυτείας Επιταλίου

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Επιτάλιο, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του Προέδρου του Γεωργικού Συνδέσμου Επιταλίου το οποίο απευθύνει στον Πρόεδρο της κυβέρνησης, στον υπουργό Γεωργίας, στον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας και στους βουλευτές Γεωργ. Στεφανόπουλο, Χρ. Πιπιλή, Αθαν. Κανελλόπουλο, Νάκη Αυγερινό. Το τηλεγράφημα αναφέρεται στην καταστροφή της ντοματοφυτείας Επιταλίου λόγω καιρικών συνθηκών. Ο αποστολέας ζητάει να γίνει καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες αρχές.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright