Συλλογές

38773_EXTRA_LARGE.jpg
38774_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022796 // 1/6/1964

Καταστροφή αγροτικής παραγωγής

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Κάτω Ξέχωρο Θεσπρωτίας, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Οι κάτοικοι του συνοικισμού Αγίου Γεωργίου του Κάτω Ξεχώρου στη Θεσπρωτία ενημερώνουν τον πρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Γεωργίας ότι η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και ζητούν έμπρακτη βοήθεια από το Κράτος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright