Συλλογές

7364_EXTRA_LARGE.jpg
7363_EXTRA_LARGE.jpg
Fulgor Α.Ε. // ΜΤ-015356 // Δεκαετία 1980 - Δεκαετία 2000

Καλώδιο οπτικής ίνας Fulgor Α.Ε.

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: μέταλλο,μονωτικό υλικό (πολυαιθυλένιο)

Καλώδιο οπτικής ίνας. Από έξω προς το εσωτερικό του πυρήνα, μανδύας πολυαιθυλενίου, οπλισμός χαλύβδινης ταινίας, περιφερειακά διηλεκτρικά στοιχεία μηχανικής ενίσχυσης, προστατευτικός μανδύας για υγρασία, σωλήνες χαλαρής δομής, οπτικές ίνες, κεντρικό διηλεκτρικό στοιχείο μηχανικής ενίσχυσης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright