Συλλογές

31478_EXTRA_LARGE.jpg
31479_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Δημοσίων Έργων, παραλήπτης
Αντωνάτος, αποστολέας // ΜΤ-020427 // 09/10/1954

Καθαρισμός τάφρων

Τοποθεσία: Ελλάδα, Πάτρα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημε με το οποίο ο νομομηχανικός Αχαΐας Αντωνάτος ενημερώνει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων για τις δαπάνες που χρειάστηκαν για τη συντήρηση τμήματος της οδού Πατρών-Δερβενίου (καθαρισμός τάφρων).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright