Συλλογές

58195_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024906 // Μέσα - Τέλη δεκαετίας 1970

Κέντρο επισκευής τηλεφωνικών συσκευών|Handsets

Διαστάσεις: 120 χλστ. Τοποθεσία: - Υλικό: θετικό φιλμ

Τηλεφωνικές συσκευές Siemens & Halske διαφορετικών τύπων στο κέντρο επισκευής τηλεφωνικών συσκευών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright