Συλλογές

61610_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-070890Α // Μέσα δεκαετίας 1970 - Τέλη δεκαετίας 1970

Ιδίωτης χρήστης τηλεφωνίας

Διαστάσεις: 120mm (6X6 εκ.) Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό / έγχρωμο φιλμ

Ιδίωτης χρήστης τηλεφωνίας κατά την αναζήτηση πληροφοριών καταλόγου στο Χρυσό Οδηγό.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright