Συλλογές

37753_EXTRA_LARGE.jpg
37754_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022052 // 9/2/1865

Η ταχύτητα αποστολής τηλεγραφημάτων

Διαστάσεις: 28 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Λιβαδιά Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα, από τη Λιβαδιά στην Αθήνα, οικονομικού περιεχομένου, σχετικά με αποστολή χρημάτων. Παραδόθηκε στη Λιβαδιά στις 10:20 και έφτασε στην Αθήνα στις 12:55. Χρόνος μεταβίβασης από τον αποστολέα στον παραλήοτη 2 ώρες και 30 λεπτά. Μετά την έξωση του Όθωνα στις 10/10/1862, ο Βασιλικός Ελληνικός Τηλέγραφος μετονονομάζεται σε Ελληνικός Τηλέγραφος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright