Συλλογές

32796_EXTRA_LARGE.jpg
32797_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021844 // 07/01/1930

Ευχετήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 19 x 21 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, LTD. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχετήριο τηλεγράφημα από την Αλεξανδρεια στην Αθήνα με τη σφραγίδα "Αθήναι-Τηλεγραφείον".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright