Συλλογές

41595_EXTRA_LARGE.jpg
41596_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021467 // 27/12/1938

Ευχετήριο τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αχούρια Ευβοίας Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχετήριο τηλεγράφημα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright