Συλλογές

32846_EXTRA_LARGE.jpg
32847_EXTRA_LARGE.jpg
Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, αποστολέας
Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος “Ο Προμηθεύς”, παραλήπτης // ΜΤ-021897 // 07/01/1938

Ευχετήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 14,5 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Πειραιάς Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχετήριο τηλεγράφημα το οποίο αποστέλλεται από τον κυβερνητικό επίτροπο Νεολαίας Αλέξανδρο Κανελλόπουλο στον Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο "Ο Προμηθεύς". Το 1936 ο Αλέξανδρος Κανελλόπουλος διορίστηκε κυβερνητικός επίτροπος της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΟΝ), της κυβερνητικής οργάνωσης νέων που ιδρύθηκε από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά το 1936 και διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1941.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright