Συλλογές

37613_EXTRA_LARGE.jpg
37614_EXTRA_LARGE.jpg
Κούλα Φωτιάδου, αποστολέας
Νικόλαος Γιάκας, παραλήπτης // ΜΤ-021982 // 6/12/1945

Ευχετήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 17,5 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Έδεσσα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχετήριο τηλεγράφημα

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright