Συλλογές

42340_EXTRA_LARGE.jpg
42341_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020045 // 29/03/1963

Ευχαριστήριο τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του Κ. Χοϊδά, συμβούλου παρά τω βασιλικώ γραφείω, προς τον Π. Βασιλειάδη πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Παντοπωλών Ελλάδος όπου διαβιβάζει τις ευχαριστίες του βασιλιά για τις ευχές του για την εκατονταετηρίδα της ελληνικής δυναστείας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright