Συλλογές

37611_EXTRA_LARGE.jpg
37612_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021981 // 10/11/1947

Ευχαριστήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 24 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, Βασιλικό Παλάτι, Cable and Wireless Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχαριστήριο τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας ενημερώνει (εκ μέρους της βασίλισσας) τον παραλήπτη για την υγεία του βασιλιά Παύλου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright