Συλλογές

58189_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024900 // Τέλη δεκαετίας 1970 - Αρχές δεκαετίας 1980

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Διαστάσεις: 6 x 7 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: έγχρωμο φιλμ

Εσωτερικό αυτοκινήτου με ενσωματωμένο τηλέφωνο μαύρου χρώματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright