Συλλογές

42711_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013475 // Αρχές - Τέλη δεκαετίας 1940

Εργασίες στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών

Τοποθεσία: - Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Έργα της ΑΕΤΕ στο εναέριο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright