Συλλογές

31486_EXTRA_LARGE.jpg
31487_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Δημοσίων Έργων, παραλήπτης
Κωνσταντόπουλος, αποστολέας // ΜΤ-020431 // 08/10/1954

Επισκευή ασφάλτου

Τοποθεσία: Αθήνα, Τρίπολη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο νομομηχανικός Αρκαδίας Κωνσταντόπουλος ζητά από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περαιτέρω πίστωση για την επισκευή των ασφαλτικών ταπήτων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright