Συλλογές

31476_EXTRA_LARGE.jpg
31477_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020426 // 28/09/1954

Επισκευές στην οδό Σπάρτη-Τρίπολη

Τοποθεσία: Ελλάδα, Τρίπολη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο νομομηχανικός Αρκαδίας Κωνσταντόπουλος ζητά από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περαιτέρω πίστωση εξαιτίας φθορών στην οδό Σπάρτης-Τρίπολης που χρήζουν επισκευής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright