Συλλογές

57529_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024228 // Αρχές εικοστού αιώνα (αναπαράσταση)

Επικοινωνία σε ακραίες συνθήκες

Διαστάσεις: 35 χλστ. Τοποθεσία: - Υλικό: θετικό φιλμ

Αναπαράσταση συστήματος επικοινωνίας μέσω σκίτσου. Διακρίνονται τρείς άνδρες εν μέσω θαλασσοταραχής στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν από την στεριά με καράβι που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright