Συλλογές

38304_EXTRA_LARGE.jpg
38305_EXTRA_LARGE.jpg
Κοινότης κα Συνεταρισμός Καμινακίου Λασιθίου, αποστολέας
Υπουργείο Γεωργίας, Σεργάκης, Κοθρής, Χλουβεράκης, παραλήπτης // ΜΤ-022387 // 28/1/1965

Επιδότηση πατατοπαραγωγών

Διαστάσεις: 16,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καμινάκι Λασιθίου, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα το οποίο απευθύνεται στο υπουργείο Γεωργίας και στους βουλευτές Λασιθίου Σεργάκη, Κοθρήν και Χλουβεράκη και αναφέρεται σε αίτημα επιδοτήσεως του πατατόσπορου Μαζέστικ για να δεχτούν να τον παραλάβουν οι παραγωγοί και να αποφευχθεί η ζημία.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright