Συλλογές

41265_EXTRA_LARGE.jpg
41266_EXTRA_LARGE.jpg
Λομβάρδος, αποστολέας
Νικόλαος Αθανασούλης, παραλήπτης // ΜΤ-021888 // 11/07/1900

Επαγγελματικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 26 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ζάκυνθος Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα επαγγελματικού χαρακτήρα από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα με χαρτόσημο του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.). Μετά την πτώχευση του ελληνικού κράτους την 1η Δεκεμβρίου 1893 και την ήττα του 1897 στον ελληνοτουρκικό πόλεμο, η Ελλάδα αναγκάστηκε να δεχθεί την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.), δηλαδή τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής στην Αθήνα από αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων η οποία θα επέβλεπε την καταβολή αποζημίωσης στην Τουρκία και την είσπραξη προσόδων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της χώρας. Το 1898 συστήθηκε η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου στην οποία παραχωρήθηκε η διαχείριση εγχώριων προσόδων (φόροι, μονοπώλια, χαρτόσημα, έσοδα τελωνείων). Η πολιτική αυτή του ελέγχου της ελληνικής οικονομίας συνέβαλε στην μερική βελτίωσή της.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright