Συλλογές

31158_EXTRA_LARGE.jpg
31159_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020234 // 13/05/1952

Επαγγελματικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον Γυμνασιάρχη Σύρου, Γεώργιο Δουκάκη για την παράταση της αναρρωτικής του αδείας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright