Συλλογές

57368_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024067 // Δεκαετία 1970

Επίγεια κεραία

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: έγχρωμο φιλμ

Επίγεια κεραία δορυφορικών επικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών. Διακρίνεται λιμάνι και ορίζοντας με θάλασσα και νησιά.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright