Συλλογές

44731_EXTRA_LARGE.jpg
44732_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023301 // 22/05/1917

Εξόφληση οφειλών

Διαστάσεις: 27 x 19,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χίος, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τη Χίο στη Θεσσαλονίκη, σχετικό με διαδικασία εξόφλησης λογαριασμού. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης". Η σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique-Armees Alliees 22.5.22" και η σφραγίδα "Θεσσαλονίκη 22 ΜΑΙ 23" τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright