Συλλογές

32822_EXTRA_LARGE.jpg
32823_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021857 // 18/06/1933

Ενημέρωση για την πορεία πλοίου

Διαστάσεις: 19 x 17,5 εκ. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα μέσω του οποίου ο πλοίαρχος του ατμόπλοιου Αντώνιος Γεωργαντής ενημερώνει την εταιρεία Sidra στον Πειραιά για την πορεία του πλοίου. Στην πίσω όψη του τηλεγραφικού χαρτιού αναγράφονται οδηγίες για την αποστολή των τηλεγραφημάτων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright