Συλλογές

41920_EXTRA_LARGE.jpg
41923_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020637 // 08/02/1951

Ενημέρωση για την κατάσταση ατμόπλοιου

Τοποθεσία: Ατμόπλοιο Μαργαρίτα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ραδιοτηλεγράφημα του πλοιάρχου Μοσχολιού προς τον Στέφανο Σοφιανό με το οποίο τον ενημερώνει για την καθυστέρηση του ατμόπλοιου λόγω κακοκαιρίας και για τις προμήθειες σε καύσιμα και πόσιμο νερό.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright