Συλλογές

61051_EXTRA_LARGE.jpg
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-071884 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Τέλη δεκατίας 1960

Εναέριο δίκτυο τηλεπικοινωνιών

Διαστάσεις: 6,5 x 8,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: εκτυπωμένη φωτογραφία

Ξύλινος στύλος εναέριου δικτύου τηλεπικοινωνιών σε ορεινή περιοχή. Διακρίνεται βλάβη στην καλωδιακή γραμμή.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright