Συλλογές

44741_EXTRA_LARGE.jpg
44742_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023306 // 03/08/1917

Εμπόριο δερμάτων

Διαστάσεις: 27,5 x 21 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, σχετικό με τον χρόνο παράδοσης, την τιμή και το κόστος ναύλου εμπορεύματος (δέρματα). Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδες του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 4/8/1911" και της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 4/8/1911".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright