Συλλογές

42492_EXTRA_LARGE.jpg
42493_EXTRA_LARGE.jpg
Νικόλαος Χαδούλης, παραλήπτης
Ιωάννης Φαφούτης, αποστολέας // ΜΤ-020229 // 11//6/1924

Εμπορικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Κύμη Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright