Συλλογές

42480_EXTRA_LARGE.jpg
42481_EXTRA_LARGE.jpg
Δημητριάδης, αποστολέας
Βασίλειος Κουράφαλος, παραλήπτης // ΜΤ-020223 // 18/04/1938

Εμπορικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Πειραιάς Υλικό: χαρτί

Δακτυλόγραφο αντίγραφο τηλεγραφηματος εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την αγορά λούπινων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright