Συλλογές

41216_EXTRA_LARGE.jpg
41217_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021787 // 15/11/1914

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 28 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη που αναφέρεται στην αποστολή εμπορεύματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright