Συλλογές

32778_EXTRA_LARGE.jpg
32779_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021835 // 18/08/1927

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 16,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Γαλλία, Λυόν Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα μέσω του οποίου η μεταλλευτική εταιρεία Βάνι-Μήλος (Vanimilo) ενημερώνει την εταιρεία Serpieri στην Αθήνα για φορτίο μεταλλεύματος που θα μεταφερθεί στο Λαύριο (;). Την εκμετάλλευση του κοιτάσματος μαγγανίου στα υπαίθρια ορυχεία στο ακρωτήριο Βάνι της Μήλου είχε αναλάβει η εταιρεία "Βάνι-Μήλος", κύριος μέτοχος της οποίας ήταν η γαλλική επιχείρηση Roux-Serpieri (η εταιρεία του Σερπιέρη). Το μαγγάνιο επωλείτο στο εξωτερικό, ενώ ένα μέρος του (που ήταν συνήθως κατώτερης ποιότητας) αποστελλόταν στα χυτήρια των μεταλλείων του Λαυρίου, όπου χρυσιμοποιούνταν ως αντιδραστήριο για την τήξη άλλων μεταλλευμάτων. Η εταιρεία Vani-Milo διέκοψε τη λειτουργία της στη Μήλο τον Δεκέμβριο του 1928, δηλαδή περίπου έναν χρόνο ύστερα από την αποστολή του εν λόγω τηλεγραφήματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright