Συλλογές

44721_EXTRA_LARGE.jpg
44722_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023296 // 24/05/1916

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 28 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Πειραιάς, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα, εμπορικού περιεχομένου, από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου ο αποστολέας ζητά από τον παραλήπτη να παραδώσει τα εμπορεύματα συγκεκριμένης φορτωτικής του πρακτορείου Πειραιώς στον Χαράλαμπο Παπουτσάκη εισπράττοντας "ναύλον δραχμάς πενήντα επτά και σαράντα". Το τηλεγράφημα, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε έντυπο του Τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης, φέρει σφραγίδα της αγγλικής λογοκρισίας "Passed by censor".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright