Συλλογές

44735_EXTRA_LARGE.jpg
44736_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023303 // 23/06/1917

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 28 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού περιεχομένου από τη Μυτιλήνη στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι "στερούμενοι ειδήσεων" σχετικά με τη φόρτωση εμπορεύματος και "αδυνατούντες αναμένομεν επ άπειρον" θα αποσύρουν την πίστωση που είχαν ανοίξει. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 23/6/1918", καθώς και σφραγίδα του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 23 ΙΟΥΝ 1918", οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright