Συλλογές

44753_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023315 // 11/07/1919

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 18,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου, σχετικό με τιμή πώλησης εμπορεύματος (ναφθαλίνη). Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει "Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης" πάνω δεξιά. Φέρει επίσης σφραγίδα άφιξης του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 11 Ιουλ. 19" και σφραγίδα ελληνικής λογοκρισίας "Γραφείον Λογοκρισίας Θεσσαλονίκης".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright