Συλλογές

44750_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023312 // 04/12/1918

Εμπορικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 19 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου. Ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με ποσότητα και ποιότητα εμπορεύματος εμπορεύματος (επιστολικά δελτάρια σε ζελατίνες). Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 4 Δεκ. 21".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright