Συλλογές

31438_EXTRA_LARGE.jpg
31439_EXTRA_LARGE.jpg
Γεωργεξπόρτ (εταιρεία), παραλήπτης
Ζαχάν (εταιρεία), αποστολέας // ΜΤ-020407 // [16/4/1953]

Εμπορικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα της εταιρείας Ζαχάν προς τη Γεωργεξπόρτ αναφορικά με την αποστολή δοχείων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright