Συλλογές

31434_EXTRA_LARGE.jpg
31435_EXTRA_LARGE.jpg
Γεωργεξπόρτ (εταιρεία), παραλήπτης
Ζαχάν (εταιρεία), αποστολέας // ΜΤ-020405 // [2/4/1953]

Εμπορικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα της εταιρείας Ζαχάν προς τη Γεωργεξπόρτ αναφορικά με την φόρτωση και παραλαβή βαρελιών και δοχείων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright