Συλλογές

31430_EXTRA_LARGE.jpg
31431_EXTRA_LARGE.jpg
Γεωργεξπόρτ (εταιρεία), παραλήπτης
Ζαχάν (εταιρεία), αποστολέας // ΜΤ-020403 // 20/10/1969

Εμπορικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα της εταιρείας Ζαχάν προς τη Γεωργεξπόρτ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright