Συλλογές

59433_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-070823 // Τέλη δεκαετίας 1970 - Αρχές δεκαετίας 1980

Εγκαταστάσεις αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου

Διαστάσεις: 120mm (4,5X6 εκ.) Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: θετικό / έγχρωμο φιλμ

Εγκαταστάσεις αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright