Συλλογές

58765_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070471 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Εγκατάσταση δικτύου τηλεπικοινωνιών

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Εργασίες εκσκαφής στον δρόμο για την εγκατάσταση δικτύου τηλεπικοινωνιών. Διακρίνονται εργαζόμενοι εν ώρα υπηρεσίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright