Συλλογές

41744_EXTRA_LARGE.jpg
41745_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021316 // 18/11/1924

Δικαστική υπόθεση

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ιωάννινα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο Νίκας ενημερώνει τον Αθανασούλα ότι το δικαστήριο ζητά την καταμέτρηση του κτήματος στη Λάψιστα προκειμένου να εκδοθεί απόφαση.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright