Συλλογές

58168_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024878 // Αρχές δεκαετίας 1990

Διαφημιστική αφίσα

Διαστάσεις: 10 x 12,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: θετικό φιλμ

Διαφημιστική αφίσα συστήματος τηλεειδοποίησης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright