Συλλογές

40817_EXTRA_LARGE.jpg
40818_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022766 // 24/7/1961

Διαμαρτυρία πατατοπαραγωγών

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αγιά, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Οι πατατοπαραγωγοί του συν/σμου εκφράζουν αγανάκτηση για την χορήγηση από το ΚΥΔΕΠ ακατάλληλου πατατόσπορου για σπορά.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright