Συλλογές

57241_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-019959 // Δεκαετία 1970

Δίκτυο τηλεγραφίας – τηλεφωνίας

Διαστάσεις: 35 χλστ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: θετικό φιλμ

Στύλωμα με εναέριες γραμμές για φερέσυχνα σήματα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright