Συλλογές

44752_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023314 // 02/03/1919

Γραφείον Λογοκρισίας Θεσσαλονίκης

Διαστάσεις: 18,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, οικονομικού περιεχομένου, σχετικό με τραπεζικό κώλυμα. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει "Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης" πάνω δεξιά. Φέρει επίσης σφραγίδα ελληνικής λογοκρισίας "Γραφείον Λογοκρισίας Θεσσαλονίκης".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright