Συλλογές

30962_EXTRA_LARGE.jpg
30963_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020089 // 14/02/1966

Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας

Διαστάσεις: 13,5 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα προς την Εθνική Συνομοσπονδία Παντοπωλών Ελλάδος, με το οποίο τους ευχαριστεί για την πρόσκληση αλλά τους ενημερώνει ότι δεν εδύνατο να παραστεί. Μετά την πολιτειακή κρίση που προέκυψε από τα γεγονότα της Αποστασίας και την επακόλουθη διαμάχη του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄, πρωθυπουργός της κυβέρνησης ανέλαβε στις 15 Ιουλίου 1965 ο μέχρι τότε πρόεδρος της Βουλής Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας. Ωστόσο η κυβέρνηση που σχημάτισε δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Στην κυβέρνηση Στέφανου Σταφανόπουλου, η οποία έλαβε τελικά ψήφο εμπιστοσύνης (1965-1966), ο Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας διετέλεσε αντιπρόεδρος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright