Συλλογές

42679_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013471 // Δεκαετία 1930 - Δεκαετία 1940

Γενικός κατανεμητής

Τοποθεσία: - Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Αίθουσα γενικού κατανεμητή Siemens & Halske.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright